ประชาสัมพันธ์ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประกาศ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปี 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

รายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562