ประชาสัมพันธ์ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประกาศ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7-17 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และ ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และ ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ(พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ(พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2565

ประกาศ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดสุทธจินดา วรวิหาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปี 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

รายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562